B39 – Histoplasmose 

B390 Histoplasmose pulmonar aguda por Histoplasma capsulatum
B391 Histoplasmose pulmonar crônica por Histoplasma capsulatum
B392 Histoplasmose pulmonar não especificada por Histoplasma capsulatum
B393 Histoplasmose disseminada por Histoplasma capsulatum
B394 Histoplasmose não especificada por Histoplasma capsulatum
B395 Histoplasmose por Histoplasma duboisii
B399 Histoplasmose não especificada