E05 – Tireotoxicose (hipertireoidismo) 

E050 Tireotoxicose com bócio difuso
E051 Tireotoxicose com bócio tóxico uninodular
E052 Tireotoxicose com bócio tóxico multinodular
E053 Tireotoxicose causada por tecido tireoidiano ectópico
E054 Tireotoxicose factícia
E055 Crise ou tempestade tireotóxica
E058 Outras tireotoxicoses
E059 Tireotoxicose não especificada