O animal da espécie Pseudoterranova azarasi ficou instalado na tonsila paladina esquerda da paciente após ela comer sash…